Giá xe

Liên hệ
Mẫu xegiá bán lẻ khuyến nghị(Gồm Vat - VNĐ)Ưu đãi(Gồm Vat - VNĐ)
1.2 MT299.000.000 VNĐ259.000.000 VNĐ
Liên hệ
Mẫu xegiá bán lẻ khuyến nghị(Gồm Vat - VNĐ)Ưu đãi(Gồm Vat - VNĐ)
Spark LS 2018359.000.000 VNĐ299.000.000 VNĐ
Spark LT 2018389.000.000 VNĐ329.000.000 VNĐ
Ưu đãi lên đến 30 Triệu VNĐ
Mẫu xegiá bán lẻ khuyến nghị(Gồm Vat - VNĐ)Ưu đãi(Gồm Vat - VNĐ)
1.4L LT459.000.000 VNĐ379.000.000 VNĐ
1.4L LTZ495.000.000 VNĐ415.000.000 VNĐ
Ưu đãi lên đến 60 Triệu VNĐ
Mẫu xegiá bán lẻ khuyến nghị(Gồm Vat - VNĐ)Ưu đãi(Gồm Vat - VNĐ)
1.6L LT589.000.000 VNĐ539.000.000 VNĐ
1.8L LTZ699.000.000 VNĐ639.000.000 VNĐ
Liên hệ
Mẫu xegiá bán lẻ khuyến nghị(Gồm Vat - VNĐ)Ưu đãi(Gồm Vat - VNĐ)
LTZ MY17699.000.000 VNĐ699.000.000 VNĐ
LT MY17639.000.000 VNĐ639.000.000 VNĐ
Ưu đãi lên đến 24 Triệu VNĐ
Mẫu xegiá bán lẻ khuyến nghị(Gồm Vat - VNĐ)Ưu đãi(Gồm Vat - VNĐ)
LTZ 2.4 AT879.000.000 VNĐ855.000.000 VNĐ
Ưu đãi lên đến 50 Triệu VNĐ
Mẫu xegiá bán lẻ khuyến nghị(Gồm Vat - VNĐ)Ưu đãi(Gồm Vat - VNĐ)
2.5L MT 2WD LT624.000.000 VNĐ594.000.000 VNĐ
2.5L MT 4WD LT649.000.000 VNĐ619.000.000 VNĐ
2.5L AT 2WD LT651.000.000 VNĐ651.000.000 VNĐ
2.5L AT 4WD LTZ789.000.000 VNĐ759.000.000 VNĐ
2.5L AT 4WD Storm819.000.000 VNĐ809.000.000 VNĐ
2.5L AT 4WD HC819.000.000 VNĐ789.000.000 VNĐ
Ưu đãi lên đến 809000000 Triệu VNĐ
Mẫu xegiá bán lẻ khuyến nghị(Gồm Vat - VNĐ)Ưu đãi(Gồm Vat - VNĐ)
2.5L MT 2WD LT859.000.000 VNĐ809.000.000 VNĐ
2.5L AT 2WD LTZ898.000.000 VNĐ868.000.000 VNĐ
2.5L AT 2WD LT1.035.000.000 VNĐ995.000.000 VNĐ